รักสยาม หนังสือเก่า

หอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร

฿320.00
ผู้แต่ง: กรมศิลปากรสำนักพิมพ์/จัดจำหน่าย :-ปีที่พิมพ์: 2543จำนวนหน้า : 160หน้า ขนาดหนังสือ กว้างXยาว (ซ.ม.): 19x26สภาพ: สภาพดีรายละเอียดเนื้อหาโดย
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : หนังสิอที่ขายแล้ว
  • รหัสสินค้า : 001364

รายละเอียดสินค้า หอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร

ผู้แต่ง: กรมศิลปากร
สำนักพิมพ์/จัดจำหน่าย :  -
ปีที่พิมพ์: 2543
จำนวนหน้า : 160  หน้า   
ขนาดหนังสือ กว้างXยาว (ซ.ม.): 19x26
สภาพ: สภาพดี

รายละเอียดเนื้อหาโดยย่อ
กรมศิลปากรได้จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสที่พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสยุโรป
ครบ 100 ปี โดยได้จัดพิมพ์ประวัติและความเป็นมาของ
หอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร ตั้งแต่ยุคเริ่มแรก
จนกระทั่งเป็น หอสมุดแห่งชาติในป้จจุบัน เนื้อหาภายใน
- นโยบายและการบริหารงานหอพระสมุดวชิรญาณ
- การจัดหาหนังสือเข้าหอพระสมุดฯ
- การจัดระบบหนังสือในหอพระสมุดฯ
- การจัดพิมพ์หนังสือของหอพระสมุดฯ
- การให้บริการ