รักสยาม หนังสือเก่า

การฟื้นฟูสภาพน้ำในพระที่นั่งบางปะอิน อยุธยา ปกแข็ง

฿600.00
การฟื้นฟูสภาพน้ำในพระที่นั่งบางปะอิน อยุธยา ปกแข็ง
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : ศิลปะ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม
  • รหัสสินค้า : 008268

รายละเอียดสินค้า การฟื้นฟูสภาพน้ำในพระที่นั่งบางปะอิน อยุธยา ปกแข็ง

การฟื้นฟูสภาพน้ำในพระที่นั่งบางปะอิน อยุธยา ปกแข็ง

 

ประวัติพระราชวังบางปะอิน

เมื่อมาถึงสถานีบางปะอิน เราก็เรียกมอไซค์รับจ้างพาไปส่งที่ “ พระราชวังบางปะอิน ” ซึ่งกว่าจะถึงก็เป็นเวลาเกือบเที่ยงแล้ว จึงขอแวะเติมพลังด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือหน้าพระราชวังก่อนเข้าไปเที่ยวชม พระราชวังบางปะอิน เป็นพระราชวังที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยในสมัยของพระเจ้าปราสาททองหรือพระศรีสรรเพ็ชญ์ที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังบางปะอินขึ้นบนเกาะบ้านเลน ในลำน้ำเจ้าพระยาต่อมาในปี พ.ศ. 2175 พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ขุดสระน้ำสร้างพระราชนิเวศน์สถานขึ้นกลางเกาะ เป็นที่สำหรับเสด็จประพาส แล้วสร้างพระที่นั่งองค์หนึ่งขึ้นริมสระน้ำนั้น พระราชทานนามว่า “พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์” ซึ่งเป็นที่ประพาสสำราญพระราชหฤทัยของพระเจ้าแผ่นดินในสมัยกรุงศรีอยุธยาตลอดมา และคงรกร้างทรุดโทรมไปแต่ครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2310 เป็นต้นมา


/* Products stats */